Cecilias Catering har utökats med Brunnby Fest och konferens. 

Fest lokal för upp till 100 personer i fin miljö belägen mellan Hälla och Irsta.

Konferens verksamhet

Kontakt Brunnby fest och konferens

070 376 55 94

 www.brunnbyfestochkonferens.se